Tsenata na ventilatorite protiv eksploziya

Защитата от експлозия е застраховка срещу експлозия, която е една от най-важните функции в зоните, застрашени от такава експлозия. В смисъл на адекватно противодействие на възникването на запалване или пожар, подгответе добър начин за безопасност срещу експлозията. Тези решения ще се използват предимно във всички зони, които са изложени на риск от пожар във всяка помощ.

Revitalum Mind Plus

В същото време обсъжданите организми ще бъдат насочени навсякъде, където има взривоопасен прах в сектора. Факторът, който е потискането на експлозията, се фокусира върху начина на защита от експлозия. Този процес се състои главно в идентифициране на началния етап на експлозията. След това използвайте мярката, която възнамерявате да компенсирате за експлозията в устройството. В резултат на това експлозията не се повтаря и също се подтиска след запалване. Всичко това е купено, огънят не се повтаря. Обсъжданата продукция е един от най-разпространените методи за защита срещу експлозия и когато става въпрос за него, защита срещу неговите ефекти. Той намалява ефектите от експлозия. Този етап включва такива малки елементи като цилиндри с пожарогасителен елемент, сензори за налягане, оптични сензори, сензори за прах и контролни панели. Следващият раздел е разтоварването на експлозията. Този процес се състои главно в разреждането на ефектите от експлозията извън защитеното устройство. В резултат на това налягането в устройството се връща на добро ниво. Декомпресионните системи включват декомпресионни панели, клапани със самозатварящ се механизъм и безпламъкови разхлабващи системи. Този етап на системата за пред-стартова защита е разкачването на експлозията. Това е планът за прекъсване на експлозията. Обектът му е преди всичко затваряне на тръбопроводи или канали. Защо? Първо, защото двата предишни метода премахват само ефектите от огъня. Въпреки това, някои остатъчни ефекти от експлозията могат да преминат през тръбите и каналите, които могат да причинят вторични експлозии, а също и по-тежки при резултатите. Следователно, и системата за спиране е проектирана да предотврати вече споменатите вторични експлозии. Например, има цилиндри с охлаждащ елемент, спирателни вентили, затварящи вентили, системи за прекъсване на експлозията, възвратни клапани и други подобни.