Sistema za bezopasnost na avtomobilniya transport

Машината, която работи, представлява опасност за работника или служителя, който работи с него. Поради последната причина е необходимо да се инсталират предпазни устройства в организациите, като същевременно се запази производствения капацитет. Компонентите и методите за безопасност се използват главно от производствени предприятия с чуждестранен капитал за осигуряване на машини и прости технологии, организационни производители и партньори в технологичната линия.

В Полша документът, който регулира този пъзел, е между другото Наредба на министъра на икономиката от 30 октомври 2002 г. в историята на минималните изисквания за безопасност и хигиена на книгата по посока на използване на машини от хора на работа (вестник на закони № 191, т. 1596, с измененията. Законовите разпоредби и закони предвиждат, че машината трябва да бъде оборудвана с най-малко устройство за аварийно спиране, което ще елиминира опасността или ще го избегне. Изключение правят машините, при които превключвателят за безопасност няма да намали риска, тъй като няма да окаже натиск върху етапа на спиране и няма да предотврати заплахата. Най-популярните ключове са: ключове и електромагнитни блокировки за безопасност в институти и технологични процеси, крайни изключватели с безопасна работа в хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост (висока активност и сила за сложни условия на работа, магнитни прекъсвачи и кодирани ключове, крачни превключватели. Предпазният прекъсвач трябва да бъде монтиран в четливо и отворено положение (в люка или вратата, да бъде посочен при създаването на разпознаваема (червена дръжка на жълт фон, така че машината да може да бъде спряна възможно най-скоро. Спирането на машината разчита на края на предотвратяването на инциденти, намаляване на последствията от инцидента и предотвратяване на повреда на машината, ако поведението му е лошо.