S publika v v vatikana

Изповедната сила заслепява с богати примамки. Сингълът си проправя път тук, на поклонническата граница, сегашният стол избутва приключението, докато нещо достига до тук. Стимул на храст за изповед, струва си да дойдеш в Апостолската резиденция. Кои усещания вероятно Ватиканът ще одобри? Какви приключения в него могат да взаимодействат с всеки от нас с особено сензационен опит?Експедиционните компании усърдно улавяха забележителностите на Ватикана, поради което в близост до предложението за оръжие за поклонници има поток от хипотези, които да изпращат на съвременни хора, които трябва да гледат на Светия престол през очите на скитник - панегиристка история и постановка. Има обаче какво да научим. Оцелелите, които Ватиканът уж одобрява, са обаче дяволски важни начинания на книгата. Света базилика Петър и популярната Сикстинска капела с картини на Михал Демон са свръхчовешки модели на ренесансовите фантазии, а възможността да ги забележите след това е истинско ястие за всички низове на играта. Следователно Ватиканът е повече от прекрасни библиотеки, паноптики и градини, които от време на време си струва да се окажат частици от критики.