Roditelska dieta

Различни видове инсталации, които в опростен интериор обработват течности при високи температури или газове под значително налягане, са изложени на риск от прекомерно натрупване на това налягане. В резултат на това излишното налягане кара да стигне до някъде. Ако инсталацията е напълно затворена и те обикновено са, къде се справя излишъкът? Е, има експлозия и излишъкът отива, като се спука цялата инсталация.

Или има някакъв начин да се предотврати този тип събития, този модел на явления? Сега е за сватба. Възможно е налягането, концентрирано в конструкцията, да се освободи, а с това да се освободи цялата инсталация и да съществува риск от експлозия. Какъв стил е важен за това? Това се дължи на уникалните предпазни клапани, осигурени в инсталацията. Тяхната задача всъщност е изключително глупава и това означава, че има голямо откритие и разбира се атрактивно решение. Е, този тип предпазни клапани се отразяват, когато налягането достигне високо, опасно ниво. Едва тогава налягането кара клапаните да се отварят, като по този начин се разрешава излишъкът. Вентилираната, спокойна инсталация може да работи много, може да функционира много гладко, без да се притеснявате за съществуването на нещо лошо. Важно е обаче клапанът да е правилно конструиран. Това, че не започва твърде бързо, при твърде ниско налягане, защото няма да изпълнява основната ни функция, а често и твърде ниското налягане в инсталацията е повече от нежелателно. В същото време клапанът не може да бъде твърде чувствителен, защото няма да започне в подходящия момент, но определено твърде късно.