Opasnost ot eksploziya v melnitsata za z rno

Представя изключително голям брой места, където има много заплахи за живота и здравето на човека. На пръв поглед безопасни места в нашия град, лишени от определени системи за сигурност, могат да бъдат заплаха за населението.

Такава заплаха със сигурност са бензиностанции, технически газови депа, други видове търговски места и работа с пиротехнически материали, да не говорим за военни инсталации, които много често са в градовете им.Всички гореспоменати институции, опериращи в собствените си градове, представляват измеримо ниво на заплаха за градските жители и са необходими във всяка мярка за доброто функциониране на населението. В съоръжението за намаляване на риска съответните служби предприемат специални стъпки за повишаване на нивото на сигурност около тези помещения.Осигуряването на такива места се регулира от специални разпоредби, които се прилагат и по време на реализацията на инвестицията за опасен завод, когато и по време на неговата експлоатация. Много важен въпрос тук са правилата за здраве и безопасност, които изискват както служители, така и мъже, обслужвани от „опасна“ работа.В съвременното поле бензиностанциите, които са написани в района на почти всички страни, печелят друго внимание. На гарите се има предвид много запалимо гориво, което вследствие на пожар може да доведе до сериозна експлозия. Ето защо създаването на зони за опасност от експлозия е важно в текста за безопасност. Тези области са обект на по-строги режими за сигурност. Поемете открит огън. При експлоатация на бензиностанция трябва да се обърне специално внимание на правилата за пожар, тъй като всяка, дори и най-малката авария може да предизвика експлозия, която ще застраши здравето и подкрепата на много жени.