Lego pozharogasene

По време на опитите за гасене на пожари много хора рефлексивно достигат до вода. Тогава е най-големият и изключително модерен пожарогасителен агент. Въпреки това, пожарникари, противопожарни специалисти, не решават постоянно за това. Изборът на пожарогасителен агент зависи от горивния материал.

Пяна за гасене на пожариПожарът от пяна гаси много добре, inter alia, по време на пожари на запалими течности като бензин или алкохол. Пяната не може да се използва за гасене на горящи алкални метали или електрически инсталации и всичко, което говори с вода. На свой ред, гасящите прахове имат най-широко приложение.В зависимост от техния състав те могат да се използват за гасене на почти всички важни материали. Пожарогасителните газове, най-големият от които е въглероден диоксид, са икономически изгодни при гасене на въглищни пожари, кокс и сяра, също така и метали като калий, натрий, калций, желязо и цинк. Водата, от друга страна, перфектно изпълнява прост ред в контакт с изгарянето на органични твърди вещества, като дърво, хартия, въглища и слама.

https://remi-bioston.eu/bg/

Пожарогасене с пара или пара като метод за пожарогасенеПодобно действие като водата има пара като пожарогасителен агент. Тя може да бъде свързана с успеха на изгарянето на тези материали. Основната разлика между пара и вода е, че водата може да се използва на някакво място, а парата само в отделни помещения с обем не повече от 500 квадратни метра. В по-просторните апартаменти ефектът на парата се проявява неефективно. Добрата противопожарна защита изисква не само познаване на пожарогасителните агенти, подходящи за отдалечени вещества, но и правила за тяхната заетост и доставка до зоната на пожара.