Kasov aparat vrotslav

Всеки предприемач, който планира да продава стоки или услуги за физически лица, които не извършват стопанска дейност, трябва да може да направи касов апарат. Тя не ползва обезщетенията, независимо дали продавачът е платец на ДДС или е отстранен от такива селища. Какви са задълженията на фискалния касов апарат?

Наличието на касов апарат трябва преди всичко да се провери дали е задължително да се записва количеството на продажбите, които създава. В успеха на малките продажби, извършвани рядко, понякога по-идеалното решение вероятно е да се запазят записите в статистиката на продажбите, която не е документирана. Освобождаване от необходимостта от касов апарат са възстановени в Закона на министъра на финансите от 4/11/2014 относно освобождаването от задължението за съхраняване на регистри в касови апарати.Нека споменем, че при закупуване на първия касов апарат имаме право на възстановяване до 90% от неговия брой, но не повече от седемстотин злоти. Голямо удобство, както за купувача, така и за предложителя, ще бъде касовият апарат, който заема голям каталог от предлагани стоки или услуги. За потребителя, важно предимство на този елемент е фактът, че той ще получи разписка, която ще даде като възможна основа за връщане.

Принципът на работа в касата ще бъде фискализирането на касовия апарат. За какво става въпрос? Тогава е единствената и постоянна процедура, която означава непрекъснато присвояване на NIP номера на данъкоплатеца към фискалния модул. Разбира се, можем да закупим касов апарат и да не правим фискализация, а тази финансова сума ще може да се използва за работа само в нефискален ред. Особено важно е, че фискализацията на касата се извършва от опитен техник, в случай на грешка ще е необходимо да се закупи нов касов апарат.

За основните цели на наличието на касов апарат, трябва да отпечатате билета и да го продадете на клиента по всяко време, ако той подготви покупката и отпечата дневния отчет веднъж на ден. Веднъж месечно (на първия ден от всеки месец трябва да се отпечатва месечен отчет. Трябва да споменем и задължителния преглед. Тя трябва да бъде направена след 24 месеца от използването на касовия апарат. В същото време трябва да съхраняваме коректно постъпленията и отчетите: законодателят въвежда на предприемачите задължението да съхраняват копия от ролки и ежедневни доклади за срок от пет години, разписки за две години (от края на данъчната година. Важно е да се припомни, че след пет години предприемачът задължително трябва да замени модула на касовия апарат.