Kasov aparat kak da smenya hartiya

Фискалната разписка е доказателство за покупки, направени в магазина. Помага ни да проверим дали цената от рафтовете на магазините действително съответства на текущата цена, начислена в касата, така че можем да подадем сигнал за евентуална жалба в допълнение към бизнеса. Освен това разписката ни дава сметка за изразходваните пари, което значително улеснява контрола върху домашните разходи.

В разписката има и редица важна информация, която не е задължително свързана с закупените продукти или техните цени. И всъщност единствената от най-важната информация, която касовият апарат elzab alfa & nbsp; отпечатва на разписката, е името на данъкоплатеца, който управлява бизнеса, и адресът на седалището му. Новата информация е данъчен идентификационен номер, дата и час на разпечатване и номер на касата и касата. Информацията за точката на номера на касата е особено важна, ако трябва да подадем жалба за дадена стока. Получаването е значително доказателство за продажбите не само за купувача, но и за продавача и самата данъчна служба. Благодарение на факта, че касовият апарат регистрира продажбата на всяка стока, е по-трудно да се скрият продадените стоки и какво по-трудно да се избегне плащането на данък по този начин. Последните решения на Министерството на финансите задължават останалите групи професии да изпълняват разписката. А това са например фризьорите и таксиметровите шофьори. Трябва да се каже, че всяка година внася промени в малкото и целта на използването на касовите апарати може да бъде изисквана от други индустрии. Друго задължение на предприемача, което дружеството използва финансови средства, е да защити копието на разписките. Затова е полезно за успеха на контрола на данъчната служба. Колко повече трябва да са били съхранявани хартиени копия на фактури, днес е възможно тези копия да се съхраняват на отделни карти с памет, които заемат много по-малко място. Собственикът на устройството е длъжен да прегледа правилно касовия апарат и ако устройството се повреди, то трябва да бъде лесно променено в добър касов апарат. Документът, потвърждаващ покупката, е много важен и винаги трябва да го вземем със себе си. Единственото доказателство за покупка няма да присъства, което ще бъде изключително важно, когато се оплаквате от закупения продукт.