Kasov aparat i fiskalen printer

http://bg.healthymode.eu/burnbooster-efektivna-i-bezopasna-gorelka-za-maznini/

За енергията на наредбата на министъра на финансите от 28 ноември 2008 г. всеки фискален касов апарат и фискален принтер трябва да имат технически преглед на всеки две години. Собственикът на касата, който не изпълни тази формалност, се наказва. Първото наказание е искането на данъчната служба за възстановяване на данъчното облекчение и законната лихва, която се изчислява в деня на извършване на нарушението. Второто наказание е мандат, който може да достигне до 500 злоти. Заслужава да се отбележи, че клиентът е отговорен за запазването на датата на прегледа, така че той трябва да се погрижи за датата на контрола.Какво в идеалния случай проверява сервизен техник?

Е, името "технически преглед" в контекста на касовите апарати не е много подвеждащо. Защо? Защото по време на проверката се заплащат само компонентите на касовия апарат, които заплащат за записване на оборота. Военнослужещият не търси недостатъци, които биха могли да доведат до функционалността на целия касов апарат, а аз се свързвам, но и само с високо споменатите части и техните елементи, чийто дефектен живот може да бъде натиск върху лошото изчисляване на дължимия данък.

Кои са разходите за преглед на касовия апарат?За преглед на целия касов апарат, заедно с всеки сайт, обикновено плащате от 100 до 300 злоти.

Колко живее такъв преглед?Прегледът остава на работа за около час, максимум два часа и зависи в решаваща степен от сервизния техник. Не е нужно да взимаме парите си в услугата, вместо това можем да помолим отговорните за тази технология да дойдат в собствената си компания, тя винаги се брои като допълнителна услуга, което означава, че плащаме допълнителни такси. Струва си да припомним, че само оторизиран сервизен техник е подходящ за извършване на одита. Това се прави, така че всяка услуга, извършвана от техник, трябва да бъде написана за четене на услугата. Тези записи трябва да съществуват ясно, потвърдени с подписа на служителя на дружеството и подпечатани с печата му.Изключително важно е да се спомене тази процедура, защото курсовете на тази дейност не са огромни и техническият преглед не отнема много време.