Kasov aparat 2018

В съвременността никой не мисли за магазин без касов апарат. Магазините на касовите апарати са устройства, които записват всички фискални операции, включително суми на данъка върху дохода. Регистрирането на продажбите в касовия апарат се извършва чрез въвеждане на търговски кодове, стоки или услуги директно от клавиатурата, вградена в сумата, или с помощта на четец на кодове. Имената на стоките или услугите трябва да бъдат предварително програмирани в знанието на регистъра.Въведените в Полша фискални касови апарати са оборудвани с фискални идеи с характеристиките на ОТП, в които в края на деня на продажбите се препоръчва твърде нето и бруто, като се посочват различни ставки на ДДС.

Модерният касов апарат е на разположение не само на LCD екрана, но и в безжичния интернет достъп. Все по-често можем да видим железниците в работата на касовите апарати. Те са още по-малки, което положително идва до простото удобство на нещата и ефективността на обслужването на клиентите.Новите модели ви позволяват да регистрирате продажбите си и да изготвите финансов отчет без никакви проблеми.Устройствата са все по-често създадени от гъвкави и меки материали за контакт, което също влияе върху комфорта на работа.

Повечето съвременни касови апарати си сътрудничат с компютър и купуват баркод четци и платежен терминал.Съвременните касови апарати са проектирани така, че при смяна на ролка хартия потребителят е имал много приятен достъп до необходимите елементи.При успеха на неуспеха на касата, потребителят трябва да извика услуга, която е оторизирана да поправя касовите апарати. Съществуващите съществуват последно, че всеки нов финансов касов апарат е запечатан и не е създаден от собственика. Проверките могат да се извършват само от сервизен техник или данъчен служител.По време на проверката от данъчната служба се проверява по-специално съдържанието на фискалната памет, неприкосновеността на печатите и текстовете в областта на служебното изкуство относно навременните проверки на пари в брой. При успешното откриване на нередности собственикът може да бъде санкциониран финансово.