Grizha se za chist v zduh taka che karam kolelo

Той иска здраве и положително благополучие и в допълнение, човешкото представяне изключително от центъра и средата, в която прекарва свободното си време и твори. Следователно, голям елемент е, че формата и хигиената на вдишания въздух в работните апартаменти отговарят на дадените правила и стойности. Развитието на различни отрасли на индустрията допринася за последно, че изискванията, свързани с околната среда, доверието и здравето на работното място, също се увеличават. Тези фактори смятат, че търсенето на "висок въздух" сега и в бъдеще ще бъде приоритет.

За да се осигури добра вентилация на работните места в ранния етап на избор на правилното устройство, трябва да се извършат подходящи анализи, изчисления и проектни институции, за да се приложи правилна вентилационна система. Проектиране на системи за изсмукване на прах, за да & nbsp; проектиране на системи за събиране на прах за конкретно предприятие. Най-важното време на проектантската работа е оценката на специфичната скорост на въздуха в полето, където са подредени замърсителите, при такъв подход, който да осигури правилното задържане на прахови частици или газ при източника на замърсяване. Най-важното е да се осигурят достатъчни дози въздушен обмен в сградата в съответствие със санитарните изисквания. Друг огромен проблем сред много дизайнери е да се провери скоростта на въздуха в тръбопроводите под такава форма, че те да не се доближават до замърсяването във вентилационните канали и от различни страни да намалят до минимум шума и съпротивлението на потока. Което оказва значително влияние върху условията в инсталацията по време на работа на системата. Правилно съчетаните компоненти на системата без огромен размер също могат да намалят експлоатационните разходи. Всички организации и филтриращи и вентилационни системи са изградени по точно определени стандарти, от теоретични основи и санитарни изисквания до опит на специалисти. Всяка задача от потребителя трябва да се третира поотделно. Компаниите разработват и предоставят няколко концепции за възможността за намаляване на работните места, от икономически до екологични.