Frizor i fiskalen kasov aparat

Касовият апарат е устройство, което улеснява не само покупко-продажбата на сделки в търговски и служебни моменти, но и позволява и документира преброяването с финансовия офис по законен начин. Получаването на бинго, отпечатано от касата, не само предоставя доказателство за получателя, че договорът за покупка е сключен, но и основанието за подаване на жалба.

Това е преди всичко последният пример, че данъкът ще бъде изплатен на данъчната служба в размера, посочен от нашия закон. Ако не е задължението да имаме касов апарат и да запазим данъка върху някои, дори и най-малката продажба, данъчната служба няма да получи твърде много данъчни пари - защото никой не иска да се отърве от спечелените пари.

Задължението за притежаване на финансов фонд обаче е наложено на предприемачи с определени приходи, включително и при необявени инспекции на данъчни служители, които използват за откриване на нередности при използването на касовия апарат. Касовият апарат не е толкова компютър за записване на продажби, а фабрика за документи за данъчната служба, която потвърждава, че сделките за продажба са създадени. Във връзка с последното е необходимо да се легализира касовия апарат - не е достатъчно да се купи. Тя трябва да бъде правилно програмирана, в коалиция с действащото законодателство и да се регистрира в данъчната служба чрез специална регистрационна форма.

Преди да закупим касов апарат за вашия бизнес, трябва да сме запознати с изискванията за неговото използване. Това трябва да бъде умението на термини, които се колебаят около данъчното законодателство и търговските регистри. Затова е препоръчително преди закупуването на касовия апарат да получите идея, или ние го искаме, какви пари можем да закупим, в които да помогнем да го регистрираме и след това да я използваме по предназначение. Финансовият касов апарат е средство за защита на нашите транзакции, т.е. на въпроса дали те са били оставени законно създадени, и затова е сглобен, че неговата употреба ще функционира в една красива плюс система ще изпълни приетите цели.