Elektricheski kotlet za luk

Избрани офиси и марки връщат или натрупват вещества, които може да са отговорни за създаването на експлозивна атмосфера с въздух. След това ще има по-специално вещества като газове, течности и твърди частици с висока степен на фрагментация, например въглищен прах, дървесен прах и др.

При такива възможности работодателите са длъжни да извършат оценка на риска от експлозия и оценка на експлозивния риск. По-специално е необходимо да се посочат апартаментите и местата, където се случва най-вероятната експлозия. Зоните с потенциално експлозивна атмосфера трябва да съществуват извън необходимите във външните пространства и апартаментите. И изисква работодателите да подготвят графична документация, която ще класифицира и допълнително посочва факторите, които могат да създадат запалване.

Оценката на експлозивния риск трябва да бъде направена в платформата на изискванията на наредбата на министъра на икономиката от 8 юли 2010 г. в историята на минималните изисквания за здраве и безопасност при работа, съчетана с повод на експлозивна атмосфера, възникнала на заден план (Journal of Laws 2010, № 138, т. 931.

Като част от оценката на опасността от експлозия се създават характеристики на обекта. Определя се от неговия размер, брой етажи, помещения, технологични линии и др. Фактори, които могат да стигнат до пожар или експлозия. Предполагат се материали и средства, които ще позволят да се отслабят и премахнат пожарите и бързите опасности. Важното е броят на запалимите вещества, които могат да бъдат източник на потенциална експлозия. Поставени са иновативни решения, за да се сведе до минимум рискът от експлозия.